Chat Zalo

Dịch vụ đo đạc

Trắc địa Danh Kiệt – Appdodac có thể hoàn thành tất cả các nhu cầu về đo đạc – trắc địa của quý khách, với tinh thần hợp tác, cầu thị, chính xác, nhanh, rẻ:

 

1. Đo đạc theo ngày;

2. Đo đạc để tính diện tích cấp sổ đỏ, dồn sổ, tách sổ, đổi sổ;

3. Đo đạc để xây dựng công trình;

4. Đo xác định tim cốt;

5. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

6. Đo đạc địa chính;

7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;   

8. Số hóa bản đồ địa chính các tỉ lệ;   

9. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;   

10. Đo đạc phân lô, cắm mốc quy hoạch, giải phóng mặt bằng …;

11. Đo đạc xác định ranh giới, diện tích hiện trạng thửa đất phục vụ công tác cấp GCN QSDĐ, chuyển nhượng nhà đất, thừa kế, thế chấp, đính chính giấy chứng nhận …;

12. Đo đạc địa hình - trắc địa công trình;

13. Khảo sát địa hình phục vụ công tác lập dự án, thiết kế, quy hoạch xây dựng, lập thiết kế chi tiết công trình;

14. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;   

15. Số hóa bản đồ địa hình các tỉ lệ;   

16. Đo vẽ mặt cắt địa hình;   

17. Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không 22kV - 500kV;   

18. Đo cắm mốc, định vị móng, cọc khoan, cọc đóng … phục vụ thi công công trình;   

19. Đo đạc, tính khối lượng đào đắp;   

20. Đo đạc, lập bản vẽ thiết kế thi công;   

21. Quan trắc biến dạng công trình (nghiêng, lún);

22. Thành lập các loại bản đồ chuyên đề;

23. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

24. Bản đồ hành chính;

25. Bản đồ địa chất;

26. Bản đồ thổ nhưỡng;

27. Bản đồ môi trường;

28. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.