Chat Zalo

Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Danh Kiệt Group.

Chính sách bảo mật của Danh Kiệt Group “của chúng tôi” thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ “dữ liệu cá nhân” của bạn thông qua việc sử dụng “ứng dụng” (appdodac) và websites (dichvudodacvietnam.com) của Danh Kiệt Group (sau đây được gọi chung là “ứng dụng” và “websites”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên toàn cầu (gọi chung là “dịch vụ”), bên (A)

Chính sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ, sau đây được gọi chung là bên (B).

“Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập “dữ liệu cá nhân” về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các “dữ liệu cá nhân” đã được thu thập với những “dữ liệu cá nhân” chúng tôi đang sở hữu.

Bạn cung cấp “dữ liệu cá nhân” cho chúng tôi:

Chúng tôi thu thập “dữ liệu cá nhân” của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp “dữ liệu cá nhân” của bạn cho chúng tôi khi:
• Điền vào hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng kí;
• Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác đo đạc;
• Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của chúng tôi;
• Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;
• Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân; và
• Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

“Dữ liệu cá nhân” có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của ứng dụng, websites, dịch vụ. Một số ví dụ như:
• Vị trí của bạn;
• Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
• Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán);
• Thông tin về cách bạn tương tác với ứng dụng, website hoặc dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
• Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo); và
• Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập “dữ liệu cá nhân” từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:
• Từ các chương trình giới thiệu;
• Từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác đo đạc, nhà cung cấp dịch vụ thanh toan…
• Nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
• Dữ liệu công khai có sẵn;
• Nguồn dữ liệu chính phủ;
• Khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; và
• Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

Dữ liệu cá nhân về đối tác đo đạc.

Chúng tôi có thể thu thập:
• Thông tin thiết bị (như vị trí GPS, số IMEI của bạn và tên của các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình);

“Dữ liệu cá nhân” nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật, trên tinh thần tự nguyện của các bên liên quan.

Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp“dữ liệu cá nhân” của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi “dữ liệu cá nhân” của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của họ để “dữ liệu cá nhân” của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong chính sách này.

Sử dụng “dữ liệu cá nhân”

Danh Kiệt Group có thể sử dụng, kết hợp và xử lý “dữ liệu cá nhân” của bạn cho các mục đích sau (“Mục đích”).

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

“Dữ liệu cá nhân” của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng “dữ liệu cá nhân” của bạn để:
• Cung cấp cho bạn dịch vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
• Kích hoạt bạn để cung cấp dịch vụ;
• Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
• Xác minh danh tính của bạn;
• Xác nhận chuyến xe của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;
• Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
• Theo dõi lộ trình chuyến đi của bạn và phát hiện các sự thay đổi chuyến đi bất thường;
• Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa ứng dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và các điểm đến trước đó;
• Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
• Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp dịch vụ;
• Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;
• Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
• Xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn để đăng ký với Danh Kiệt Group và cung cấp cho bạn những lợi ích đăng kí cho người dùng; và
• Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều nay bao gồm:
• Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào appdodac;
• Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và“dữ liệu cá nhân” khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận;
• Chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của tài kỹ thuật đo đạc và hành khách khi nút khẩn cấp hoặc tính năng “chia sẻ chuyến đi của tôi” được kích hoạt;
• Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và
• Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng “dữ liệu cá nhân” để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:
• Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
• Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
• Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và
• Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng “dữ liệu cá nhân” mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng “dữ liệu cá nhân” mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng “dữ liệu cá nhân” của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng “dữ liệu cá nhân” của bạn để:
• Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
• Thực thi  “dữ liệu cá nhân” của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
• Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng  “dữ liệu cá nhân” của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng  “dữ liệu cá nhân” của bạn để tiếp thị cho Danh Kiệt Group và các nhà tài trợ đối tác Danh Kiệt, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:
• Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội;
• Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý “dữ liệu cá nhân” cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng thông báo với chúng tôi bằng email.

Tiết  “dữ liệu cá nhân”

Chúng tôi cần chia sẻ  “dữ liệu cá nhân” với các bên khác nhau cho các mục đích. Các bên này bao gồm:

Với bên thứ ba

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí và tên của kỹ thuật trắc địa với các bên thứ ba khi hành khách sử dụng tính năng chia sẻ hoặc kích hoạt “nút khẩn cấp”.

Với các đối tác Danh Kiệt Group theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác Danh Kiệt Group hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Danh Kiệt Group cung cấp, Danh Kiệt Group có thể chia sẻ  “dữ liệu cá nhân” của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của chúng tôi hoặc ứng dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ hoặc các đối tác kinh doanh mà Danh Kiệt Group hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Với chủ sở hữu tài khoản Danh Kiệt Group mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: người sử dụng lao động của bạn có thể nhận dữ liệu chuyến đi khi bạn sử dụng tài khoản Danh Kiệt Group.

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ “dữ liệu cá nhân” với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Danh Kiệt Group.

Chúng tôi có thể cung cấp  “dữ liệu cá nhân” cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:
• Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
• Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
• Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
• Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
• Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
• Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Danh Kiệt Group hoặc thay mặt Danh Kiệt Group;
• Đối tác bảo hiểm và tài chính;

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ  “dữ liệu cá nhân” của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.

Lưu giữ “dữ liệu cá nhân”

Chúng tôi lưu giữ  “dữ liệu cá nhân” của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản Danh Kiệt Group. Khi  “dữ liệu cá nhân” của bạn không còn cần thiết cho dịch vụ hoặc mục đích hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại  “dữ liệu cá nhân” của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng  “dữ liệu cá nhân” cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo chính sách bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

Chuyển giao quốc tế  “dữ liệu cá nhân”.

“Dữ liệu cá nhân” của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc gia sở tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc gia thay thế”). Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển “dữ liệu cá nhân” của bạn từ Quốc gia sở tại sang Quốc gia thay thế.

Cookies

Danh Kiệt Group và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các trang web và ứng dụng của bạn. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải “dữ liệu cá nhân” về bạn và việc sử dụng dịch vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.

Danh Kiệt Group có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên websites và ứng dụng để thu thập cùng loại  “dữ liệu cá nhân” cho cùng mục đích mà Danh Kiệt Group tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết  “dữ liệu cá nhân” họ thu thập với“dữ liệu cá nhân”  khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ  “dữ liệu cá nhân” không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

Nếu bạn không muốn  “dữ liệu cá nhân” của mình được thu thập thông qua Cookies trên websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số  “dữ liệu cá nhân” này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.

Sửa đổi và cập nhật

Danh Kiệt Group có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố chính sách cập nhật trên websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng, website hoặc dịch vụ, mua sản phẩm từ Danh Kiệt Group hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Danh Kiệt Group sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh chính sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về  “dữ liệu cá nhân” của mình, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu
Danh Kiệt Group.
Địa Chỉ: Số 108 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
Email: appdodac@gmail.com

Bản gốc của chính sách bảo mật này là văn bản được trình bày bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

appdodac

DANH KIỆT GROUP

MUA CHỮ TÍN – BÁN NIỀM TIN