Chat Zalo

 

Ứng dụng tuyệt vời

dành cho ngành trắc địa.

  • 1Với đội ngũ lên tới hàng nghìn kỹ thuật chuyên nghiệp có thể đáp ứng được mọi công việc bạn cần đo đạc

 

  • 2Gọi là có 

 

  • 3Chi phí cực rẻ

 

Những tính năng nổi bật của Appdodac

Dễ dàng tìm kiếm dịch vụ xung quanh bạn.

1 Hiển thị dịch vụ xung quanh bạn

Đừng quên bật GPS để tìm kiếm các dịch vụ trắc địa xung quanh bạn.

2 Tìm kiếm dịch vụ dễ dàng

Tìm kiếm các dịch vụ trắc địa dễ dàng và thuận tiện hơn bằng "Họ và tên" hoặc "Địa điểm".

3 Tạo nguồn thu nhập thụ động cao

Bạn không bị ràng buộc thời gian khi sử dụng Appdodac.

4 Trở thành thành viên dễ dàng

Trở thành thành viên để tìm kiếm dễ dàng hoặc trở thành nhà cung cấp dịch vụ.

Khám phá thêm về Appdodac